Všem mým věrným:  ve zdraví, byť s poněkud tučnými stehýnky, jsem se na sklonku podzimu l.p.2005 dožil 3 let věku. Takže jsem proti svým větším jatečným kamarádům učiněný Metuzalém... Budiž jim země lehká (čtěte takto: budiž jim žaludek strávníků lehký).